Destinatarios: Persoal técnico e administrativo da administración local da provincia de Lugo 

Participantes: 35

Horas: 40 

Datas celebración: Do 18 de maio ao 11 de xuño de 2021 

OBXECTIVOS: 

- Analizar o réxime xurídico das entidades locais. O seu entramado institucional, o seu sector público. 

- Estudar o concepto de medio propio e ente instrumental así coma o réxime de encargos. 

- Fórmulas colaborativas das prestacións dos servizos públicos.