Destinatarios: Empregados/as públicos/as da administración local da provincia de Lugo que participen na elaboración dun expediente administrativo; responsables de expedientes e auxiliares administrativos/as, que queiran ampliar os seus coñecementos na materia e indagar sobre as consecuencias prácticas da Administración electrónica, con coñecementos básicos de manexo de ordenadores e de navegación por internet. 

Participantes: 50

Horas: 35 

Datas realización: Do 22 de setembro ao 13 de outubro de 2021 

OBXECTIVOS: 

- Coñecer e comprender o novo marco normativo que regula as relacións electrónicas entre a Administración e os administrados. 

- Coñecer e comprender o novo marco normativo que regula as interrelacións e o intercambio de información entre Administracións.

 - Coñecer e comprender os principais conceptos, dereitos e obrigas derivados da Administración Electrónica. 

- Coñecer as diferentes alternativas e solucións tecnolóxicas que se poñen a disposición das entidades locais. Aprender a manexalas. 

- Coñecer e entender a publicidade e transparencia, así como o control de acceso a información que se require no novo ámbito normativo.