Destinatarios: Empregados/as públicos/as da administración local da provincia de Lugo que traballen ou vaian traballar coa contratación pública. 

Participantes: 50 

Horas: 30

Datas realización: Do 22 de setembro ao 8 de outubro de 2021

Obxetivos:

 - Dar a coñecer o funcionamento da Plataforma de Contratos do Sector Público, para dar cumprimento á normativa vixente, en relación á presentación electrónica de ofertas, e a planificación e celebración de sesións de apertura e valoración de ofertas. 

- Trátase de facer un curso práctico, buscando que os/as alumnos/as traballen directamente na plataforma para facer exemplos de expedientes (Plataforma de probas da Plataforma de Contratos do Estado).