Destinatarios: Empregados/as públicos/as da Administración Local da provincia de Lugo que desempeñen labores en áreas relacionadas co obxecto da actividade formativa.

 Participantes: 50

 Horas: 35 

Datas realización: Do 25 de outubro ao 11 de novembro 2021 

Objectivos:

- Adquirir coñecementos teóricos e prácticos dos procedementos de organización dos traballos mediante a súa programación metódica, dotando ó/á alumno/a das ferramentas necesarias para a programación, desenvolvemento e supervisión dos mesmos. 

- Coñecer ds tarefas elementais en conservación e explotación de estradas.