Destinatarios: Secretarios/as Interventores/as, Técnicos/as e personal administrativo en postos de servizos económicos da administración local da provincia de Lugo.

Participantes: 50 

Horas: 30

Obxetivos: Obter unha visión práctica dos aspectos do control interno, fundamentalmente da fiscalización previa limitada en materia de contratación, persoal e subvencións, así como do control permanente planificable e non planificable.