Destinatarios: Empregados/as públicos/as da Administración Local que desempeñen labores en áreas relacionadas co obxecto da actividade formativa

Participantes: 50

Horas: 30 

Datas realización: Do 18 de outubro ao 5 de novembro de 2021 

Obxectivos: Coñecer os aspectos de maior relevancia da transparencia e a protección de datos desde unha perspectiva local: marco xurídico, xurisprudencia e criterios dos órganos de control así como posibles conflictos entre o dereito á transparencia e o dereito á protección de datos persoais; e resolver posible dúbidas e cuestións controvertidas.