Destinatarios: Empregados/as públicos/as da administración local da provincia de Lugo. Participantes: 50 

Horas: 30 

Data realización: Do 25 de outubro ao 11 de novembro 2021

Obxetivos: Obxectivo Xeral: Capacitar ao alumno/a para a Prevención de Riscos Laborais fronte a COVID-19.

Obxectivos Específicos: 

- Coñecer que é a COVID-19, cales son as vías de transmisión, a súa sintomatoloxía e os factores de risco.

 - Determinar as principais medidas de protección e prevención de riscos laborais fronte a COVID-19. 

- Aplicar as medidas de actuación ante a aparición de síntomas da enfermidade e coñecer os seus efectos secundarios. 

- Analizar os diferentes tipos de vacinación fronte a enfermidade. 

- Distinguir as probas de diagnóstico dispoñibles na actualidade. 

- Coñecer o certificado COVID e a súa expedición e verificación dixital.